Contact

Stichting Herbouw Kadekraan Campen

Oud  correspondentieadres:
Van Reestraat 4, 8274 AM. Wilsum
Telefoon:  038 - 35 57 308
Email: info@kadekraankampen.nl

Nieuw  correspondentieadres:
Mandjeswaardweg 3, 8267 AW. Kampen
Telefoon: 038 – 34 46 563
Email: bvittersum@planet.nl
         
Overige gegevens:
Ingeschreven bij de KvK onder nummer 082 11 205
ANBI toewijzing m.i.v. 1 jan. 2010. Kenmerk 8215.32.522.
Bankrnr.NL20RABO0156441489 t.n.v. Stichting Herbouw Kadekraan Campen