ANBI gegevens Stichting Herstel Kadekraan Campen

naam
Stichting Herstel Kadekraan Campen.

RSIN / fiscaalnummer
ANBI toegekend bij schrijven belastingdienst 27 sept. 2010. RSIN nr. 8215.32.522

contactgegevens
Secretariaat: Van Reestraat 4, 8274AM. Wilsum.
E-mail:   info@kadekraankampen.nl
Internetadres:  www.kadekraankampen.nl

bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden  
Voorzitter:   dhr. K. Meuleman te Wilsum.
Secretaris:   dhr. C.H.H. School te Wilsum.
Penningmeester: dhr. F. M. Meijer te IJsselmuiden
Bestuurslid:   dhr. J. Elhorst te Kampen.
Bestuurslid:   dhr. B. F. L. Zandbergen te Kampen.

beleidsplan
Het verwerven van donaties en schenkingen om te komen tot herbouw van de kadekraan zoals die er tot 1969 heeft gestaan. 

beloningsbeleid
Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden om niet.
Er worden geen vergoedingen of beloningen uitgekeerd of toegekend.

doelstelling
Het (doen) bouwen en in stand houden van een originele replica van een kadekraan zoals die van 1870 tot 1969  aan de IJsselkade te Kampen heeft gestaan.

verslag van de uitgeoefende activiteiten
De tekeningen en detailtekeningen zijn gereed (in CAD bestanden)
Offertes zijn gedaan op basis van meerjarige geldigheid.
Aan het opstalrecht wordt in samenwerking met de Gemeente Kampen gewerkt,  waarna de bouwaanvraag kan worden ingediend en met de fondswerving kan worden begonnen.

financiële verantwoording
Omdat met de fondswerving nog moet worden begonnen kan er derhalve nog geen financiële verantwoording worden afgelegd. Indien hiermee wordt begonnen zal de penningmeester hiervan jaarlijks een financiële verantwoording afleggen.